Kontakt

 projekt-medus-favicon

MEDUS BIRO d.o.o. sa sjedištem u Nova Ves 42, 10000 Zagreb, OiB: 27715602669

Elektronska pošta:

projekt@medus.hr

Telefoni:

01.2911-052  poslovnica Golikova 109, Zagreb

091.590.5800 Tatjana Kadoić Grmuša, direktorica

091.3768.252  odjel administracije