KoHOM – sigurnost pacijenata

KoHOM – sigurnost pacijenata

Postoje na internetu informativni, edukacijski i zabavni sadržaji. Portal o sigurnosti pacijenata pripada korisnim sadržajima jer organizira liječnike primarne zdravstvene zaštite u Hrvatskoj i omogućuje im da anonimno prijave pogrešku koja se pojavila u njihovoj...
Poliklinika dr. Blaženka Nekić

Poliklinika dr. Blaženka Nekić

Tijekom 2013. godine organizirana je web promocija i izrada pratećih materijala za Polikliniku dr. Blaženke Nekić. Izvanredna ustanova i klijent za poželiti. Postavljeni su ciljevi promoviranja novih terapijskih postupaka, kroz niz mikro – sastanaka vrlo brzo se...
Prima Vita d.o.o.

Prima Vita d.o.o.

Suradnja na projektu Prima Vita proizvoda otvorila je interesantnu novu liniju i kategoriju naših partnera. Hrvatski proizvođač medicinskih proizvoda i proizvoda za opće zdravlje tražio je odgovor na jedno interesantno pitanje: kako poslovati na tržištu gdje je...
BTL d.o.o.

BTL d.o.o.

Projekt MEDUS je sudjelovao u promociji, web dizajnu, grafičkim rješenjima te organizaciji pokretanja većine proizvoda visoke tehnologije tijekom 2013. godine. Suradnja s tvrtkom traje od 2008. godine i predstavlja sinergiju ukupnog nastupa na tržištu. Poveznica na...